یکی از مشکلاتی که باعث عدم مراجعه به موقع افراد به مطب دندانپزشکی می شود، ترس و اضطراب از دندانپزشکی است در نتیجه یکی از چالش های اصلی در طراحی مطب دندانپزشکی، کاهش ترس و اضطراب مراجعه کنندگان (مخصوصا کودکان) از درمان های دندانپزشکی می باشد، پس ضروری است که از ابزارها و عناصر مناسبی جهت کاهش ترس و اضطاب استفاده شود.

محیط کالبدی بر رفتار فرد تأثیر میگذارد و محیط هایی با تجربه ی مثبت و منفی، می توانند سبب شوند که فرد بر استرس خود غلبه کند و یا دچار استرس گردد. راهروهای بدون پنجره، کریدورهای پر پیچ و خم، محوطه های داخلی استرلیزه شده با بوی نامطبوع، سبب افزایش فشار روانی و استرس در بیماران می گردد.

محیط داخلی محیط درمانی می تواند کیفیت محیط درمانی را تحت تاثیر قرار دهد، از عوامل تاثیر گذار در طراحی مطب دندانپزشکی به شرح زیر می باشد:

۱) نور ۲) چیدمان ۳) اکسسوری

تاثیر روانشانسی محیط در طراحی مطب دندانپزشکی

تاثیر نور در طراحی مطب دندانپزشکی

نور در طراحی مطب دندانپزشکی به دو دسته نور طبیعی و مصنوعی تقسیم بندی می شود
نور طبیعی علاوه بر اینکه موجب کاهش استرس می شود، در روند بهبود بیماری تاثیر مثبت دارد. حتما از از ترکیب نور طبیعی و مصنوعی استفاده شود.

طراحی کلینیک دندانپزشکی

چیدمان

یکی دیگر از عواملی که در کاهش استرس و ایجاد محیطی آرام موثر است؛ مبلمان و آرایش آن می باشد به عبارت دیگر، مهمان نوازی محیط، تاثیر بسیاری در احساس راحتی و آرامش یک کاربر دارد.

طراحی مطب دندانپزشکی

اکسسوری

ادغام رنگ و آثار هنری با یکدیگر نقشی بسیار مهم در طراحی مطبهای دندانپزشکی ایفا می نماید. بهره گیری از رنگ های شاد و متنوع، محیطی فرح بخش و شاد را برای کودکان بستری مناسب جهت بهبود را فراهم می نماید و استرس، اضطراب و افسردگی بیماران را به نسبت چشمگیری کاهش می دهد.

رنگ در طراحی کلینیک دندانپزشکی

همچنین بخوانید

جهت دریافت مشاوره رایگان با شماره ذیل تماس بگیرید

۰۹۱۲۷۹۶۶۵۰۵
۸۸۵۱۴۷۴۳
۸۸۱۷۳۸۱۷