بسیاری از المان ها مانند مبلمان، نورپردازی، مصالح و….. بر طراحی یک مطب دندانپزشکی موثر است. اما بدون شک یکی از مهم ترین عوامل انتخاب رنگ می باشد. رنگ درمطب دندانپزشکی یک ابزار قدرتمند طراحی می باشد که بر احساسات بیماران تاثیر گذار است. از این تاثیر برای بهبود حس بیماران باید استفاده کرد.

در این مقاله به فواید رنگ درمانی به عنوان کانسپت طراحی یک کلینیک دندانپزشکی واقع در شهر آرلینگتونِ ایالت ویرجینیا اشاره شده است. به منظور کاهش استرس و حواس پرتی مراجعه کنندگان، از رنگ های متضاد در سرتاسر فضاهای مختلف این فضای درمانی استفاده شده است.

فضای پذیرش مثلثی به عنوان هسته مرکزی کلینیک دندانپزشکی طراحی شده است

رنگ در طراحی کلینیک دندانپزشکی

کانسپت طراحی

جدا کردن فضاهای پذیرش و انتظار از اتاق های درمان( اتاق یونیت) دغدغه اصلی طراح این پروژه بوده است. طراحی این کلینیک دندانپزشکی به این صورت است که پس از ورود و طی کردن کل فضای انتظار به پذیرش می رسید.

فضای پذیرش مثلثی به عنوان هسته مرکزی کلینیک دندانپزشکی طراحی شده است

رنگ در طراحی کلینیک دندانپزشکی

رنگ در این مطب دندانپزشکی به صورت ترکیب رنگ های خنثی و زنده می باشد. فضای پذیرش مثلثی این مطب دندانپزشکی با گوشه های مدور هسته مرکزی این فضای درمانی را تشکیل می دهد.این حجم که با پنل های پشمی با ضخامت های مختلف پوشانده شده علاوه بر جدا کردن فضاهای انتظار از اتاق های درمان و کارکنان، حس حرکت و سیالیت را در این مطب دندانپزشکی به وجود آورده است.

فضای پذیرش مثلثی شکل با گوشه های مدور

رنگ در طراحی کلینیک دندانپزشکی

استفاده از رنگ های مختلف

به منظور ایجاد انرژی و حس شادی، دیوارهای داخلی فضای پذیرش با رنگ زرد رنگ آمیزی شده است. قابل ذکر است که در طراحی این کلینیک دندانپزشکی پذیرش و تصفیه حساب از هم جدا شده اند. پذیرش در یک کنج مثلث انجام می شود و تصفیه حساب در کنج دیگر.

رنگ زرد برای افزایش انرژی فضای پذیرش مطب دندانپزشکی

رنگ در طراحی کلینیک دندانپزشکی

رنگ زرد برای افزایش انرژی فضای پذیرش مطب دندانپزشکی

رنگ در طراحی کلینیک دندانپزشکی

در مجموع ۵ رنگ در مطب دندانپزشکی به کار رفته است.مصالح به کار رفته در کل فضای کلینیک دندانپزشکی خنثی و به رنگ های سفید و خاکستری می باشد. و با رنگ های مختلف به کار رفته هماهنگ می باشد.

رنگ در کلینیک دندانپزشکی

رنگ در طراحی کلینیک دندانپزشکی

رنگ در کلینیک دندانپزشکی

رنگ در طراحی کلینیک دندانپزشکی

رنگ در کلینیک دندانپزشکی

رنگ در طراحی کلینیک دندانپزشکی

رنگ در کلینیک دندانپزشکی

رنگ در طراحی کلینیک دندانپزشکی

همچنین بخوانید

جهت دریافت مشاوره رایگان با شماره ذیل تماس بگیرید

۰۹۱۲۷۹۶۶۵۰۵
۸۸۵۱۴۷۴۳
۸۸۱۷۳۸۱۷