مطالبی که قرار است در این مقاله بخوانید: نمایش

طراحی کلینیک دندانپزشکی در اسپانیا

طراحی این کلینیک دندانپزشکی با دو مشکل شروع شد. اول از همه مطب مساحت بسیار کمی داشت (تقریبا ۵۰ متر مربع). این به معنی بود که باید از مساحت بنا به صورت بهینه استفاده کرد تا فضای کاربردی ایجاد شود و از ایجاد فضاهای کوچک جلوگیری شود. برای رسیدن به این هدف، از هر دو نما برای بزرگ تر نشان دادن فضا استفاده شده است.

از طرف دیگر بنای ساختمان که مطب دندانپزشکی در آن واقع است، ارزش تاریخی بالایی دارد. بنابراین بعد چندین جلسه با مدیریت ساختمان، راه حلی انتخاب شد که کمک کرد به نمای ساختمان تاکید بشود و به جنبه سنتی ساختمان احترام گذاشته شود.

در این پروژه از ترکیب چوب و فلز استفاده شده است. که استفاده از فلز موجب روشنایی و تمیز دیده شدن فضا و استفاده از چوب موجب دوستانه و گرم تر شدن فضا می شود.

طراحی مطب دندانپزشکی در اسپانیا
طراحی مطب دندانپزشکی در اسپانیا
طراحی مطب دندانپزشکی در اسپانیا
طراحی مطب دندانپزشکی در اسپانیا
طراحی مطب دندانپزشکی در اسپانیا

جهت دریافت مشاوره رایگان با شماره ذیل تماس بگیرید

۰۹۱۲۷۹۶۶۵۰۵
۸۸۵۱۴۷۴۳
۸۸۱۷۳۸۱۷