طراحی مطب دکتر  واحدی

اطلاعات پروژه

کارفرما: دکتر واحدی

موقعیت: بلوار دریا

مساحت:۷۵ مترمربع

وضعیت: اجرا شده