طراحی مطب دکتر صفری

اطلاعات پروژه

موقعیت:قیطریه
مساحت:۵۵
وضعیت:اجرا
سال:۹۵