طراحی مطب دکتر سهرابی

اطلاعات پروژه

کارفرما: دکتر سهرابی

موقعیت: قیطریه

مساحت:۹۰ مترمربع

وضعیت: اجراشده