طراحی دندان پزشکی پالادیوم

اطلاعات پروژه

کارفرما: دکتر جلالوند و عیاضی

موقعیت: پالادیوم

مساحت:۹۰ مترمربع

وضعیت: در حال اجرا