معمار:AN.ONYMOUS

مکان:ایالات متحده

مساحت:۱۶۰۰ فوت مربع

اتمام پروژه:۲۰۱۷

سقف معلق ساخته شده در این کلینیک دندانپزشکی ، شامل سیستم گرمایش، سرمایش ، اطفای حریق، تهویه ، روشنایی و آکوستیک می باشد.

در فضای انتظار این کلینیک ، ۵۹۳ قطعه ام .دی.اف با یکدیگر ترکیب شده و حجم را به وجود آورده که هم کانتر پذیرش است و هم فضایی برای نشستن است.