مطبی در لیسبون

espaco a3 : معمار 

مکان : لیسبون ، پرتغال

مساحت : ۴۷۰ متر مربع

اتمام پروژه : سال ۲۰۰۹ میلادی

در لیسبون ، در یک ساختمان پست مدرن ، یک فضای جدید شکل گرفت . یک دفتر پزشکی – دندانپزشکی با یک طراحی مینیمال که معمار این پروژه به هر جزئیات موجود در این پروژه اهمیت می دهد.

زمانی که ما برای اولین بار فضا را دیدیم ، متوجه شدیم که یک ساختمان قدیمی است که در آن دفاتر کاری وجود دارد.پوسته ساختمان از شیشه است و ساختمان غرق در نور طبیعی می شود. و فضای داخلی ساختمان با پارتیشن جدا می شود.

کارفرما به دنبال یک فضای بازسازی شده بود که یک تصویری از کارشان را منعکس کند.

هدف اصلی ما این بود که نور را به همه فضای موجود برسانیم . و ما این را ممکن ساختیم . برای این کار ما الگوهای مختلفی رابرای قرارگیری پارتیشن ها کشیدیم .

راهروها ، فضاهای خصوصی و تکنیکی را در مرکز فضا قرار می دهد.مسیرها با استفاده از پنل های شیشه ای از کف تا سقف شکل می گیرند.و همچنین نور led  در همین پنل های شیشه ای جاسازی شده اند.

رنگ فضا خنثی است . و همچنین استفاده از شیشه ، آینه ، سطوح مات ، نور را منعکس کرده و فضا را شکل می دهد.

سقف راهروها از مصالح آکوستیک استفاده شده است و همچنین در اتاق ها از سقف کاذب شفاف استفاده شده است.و فضای انتظار از شیوه روشنایی هرزوگ و دمورن استفاده شده است که شخصیت قوی به این فضا می بخشد.

source:www.archdaily.com